ANKARA ÜNİVERSİTESİ JEOTEKNİK ARAŞTIRMA GRUBU

(JETAG)

 

Yönetici

Prof. Dr. Recep KILIÇ

Araştırmacılar

Araş. Gör. Dr. Koray ULAMIŞ

Jeo. Yük. Müh. Özgür ACIR

Jeo. Yük. Müh. Nagehan KAÇKA

Jeo. Müh. Özgür KÜÇÜKALİ

Jeo. Müh. Yasemin UYUKLU

Bilgehan ŞEPİTÇİ