ANKARA ÜNİVERSİTESİ JEOTEKNİK ARAŞTIRMA GRUBU

(JETAG)

 

Jeoteknik Araştırma Grubu (JETAG) 1998 yılında Ankara Üniversitesi’ nde kurulmuştur. Grubun temel amaçları; lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek, mühendislik yapılarının temellerini oluşturan birimlerin mühendislik jeolojisi ve jeoteknik özelliklerini arazi ve laboratuvar yöntemleri ile incelemektir. İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik incelemeler ile arazi kullanım haritaları ve mühendislik jeolojisi modelleri hazırlanmaktadır. Baraj, tünel, otoyol, köprü, su yolları, santral yeri, çok katlı mühendislik yapıları ile parsel bazındaki incelemelerde karşılaşılabilecek şev duraylılığı, oturma, çökme, sıvılaşma, taşıma gücü v.b. gibi sorunlar önceden araştırılarak, iyileştirme yöntemleri ile projelendirmelerine esas jeoteknik veriler belirlenmektedir.

JETAG yöneticisi, proje koordinasyonu ve grubun idaresinden sorumlu olup, Ankara Üniversitesi, diğer üniversiteler, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Çok sayıda tamamlanmış ve devam eden DPT, TÜBİTAK, Bilimsel Araştırma Projeleri, Döner Sermaye vb gibi kaynaklardan sağlanan projeler mevcuttur.