ANKARA ÜNİVERSİTESİ JEOTEKNİK ARAŞTIRMA GRUBU

(JETAG)

 

JEM 305 Zemin ve Kaya Mekaniği

JEM 302 Mühendislik Jeolojisi

JEM 420 Jeoteknik Bilgisi